Hjem Tjenester BIM2share Byggeweb Om oss Download Support  
Byggeweb

Byggeweb i Samferdsel

Les mer...

Nyheter:
1/10-2012
NCC, Rosenlund Bydelssenter på Lillehammer

26/9-2012
NCC, nye Nordkisa barneskole

8/5-2012
Byggeweb Mangelliste

26/4-2012
Reinertsen velger Byggeweb på Hundsund

12/4-2012
Akershus Fylkeskommune - Lillestrøm vgs.

28/3-2012
Kruse Smith velger Byggeweb på flere prosjekter

26/3-2012
Kværnerbyen E3 - Reinertsen

28/2-2012
E6 Vinstra - Sjoa, Reinertsen

15/2-2012
Central Atrium Bodø - Skanska

22/12-2011
Statsbygg velger Byggeweb på Molde Tinghus

8/12-2011
NCC bestiller 50 brukere på Extended Workspace

1/12-2011
HelsePluss i Byggeweb - AF Gruppen

15/11-2011
Stadig flere NCC prosjekter i Byggeweb

3/10-2011
Støtvig Hotell i Moss - Betonmast

12/9-2011
Sjøfartens Hus - Veidekke

15/8-2011
Nye sykehuset i Østfold - Revit Server og Byggeweb

7/5-2011
Nye veiprosjekter i Byggeweb E18 Vestfold/Telemark

15/3-2011
Byggeweb prosjekt valgt etter anbudskonkurranse.

13/3-2011
Flere Byggeweb prosjekter med NCC

7/3-2011
Elektroniske anbud vinner stadig gehør

Flere nyheter »


 

Byggeweb Extended Workspace er etter en testperiode hos en del større kunder ute og tilgjengelig som et ferdig produkt. Tilbakemeldinger fra kunder har vært meget positive til løsningen som gir et enkelt "dra og slipp" grensesnitt mot Byggeweb samt en direkte versjonsstatus på lokale filer mot de som er på Byggeweb. Extended Workspace vil inngå i et nytt konsept for samhandling fra Vianova - BIM2share – løsningen sikrer samhandling i praksis: Samhandling mellom aktører, samhandling mellom ulike verktøy og plattformer og samhandling av data.

Les mer...

Nytt Østfoldsykehus

Vianova Systems TiPS FM leverer samhandlingsløsning for både tegninger og BIM til Nytt Østfoldsykehus:

  • Byggeweb (filhåndtering)
  • Revit Server (BIM)
  • Smarte synkroniseringsløsninger for automatisk utveksling av data i prosjektet
  • Felles portal mot filer og BIM med Extended Workspace

Løsningene inngår i et nytt konsept fra Vianova, BIM2share, som er en portal mot eksisterende BIM-løsninger og prosjekthotell, samt en verktøykasse med smarte løsninger for utveksling, konvertering og sammenstilling av data på tvers av formater og plattformer.

I prosjekt Nytt Østfoldsykehus er det forutsatt at BIM (BygningsInformasjonsModeller) skal benyttes som grunnlag for digital informasjonsutveksling mellom byggherre, prosjekterende, entreprenør, driftsorganisasjon og andre aktører i prosjektet så langt det er praktisk mulig og gjennomførbart.

Les mer om prosjektet på Helse Sør-Øst sine hjemmesider

BIM2share

BIM2share
er et løsningskonsept og en portal for håndtering av prosjekteringsdata for bygg- og anleggssektoren. BIM2share sikrer samhandling i praksis; samhandling mellom aktører, samhandling mellom ulike verktøy og plattformer og samhandling av data.

Brukerne får adgang til en overbygging mot eksisterende BIM løsninger og prosjekthotell, samt en verktøykasse med smarte løsninger for utveksling, konvertering og sammenstilling av data på tvers av formater og plattformer.

Les mer...

Bygg og anlegg

Byggeweb Prosjekt
gir mulighet for å oppbevare, dokumentere og distribuere tegningsfiler og dokumenter på tvers av virksomhetsgrenser og geografi. Med Byggeweb Prosjekt oppnås en strukturert, effektiv dokumentutveksling mellom prosjektledelse, rådgivere og de utførende på byggeplassen. Byggeweb Prosjekt benyttes i dag av 700 firmaer og 8000 brukere i Norge.

Byggeweb Arkiv
tilgjengliggjør dokumenter og tegninger i driftsfasen for byggherre, driftspersonale og servicefolk.

Byggeweb Anbud
gir byggherren eller andre mulighet til å utlyse et anbud elektronisk og motta tilbud fra leverandører elektronisk.

Les mer...
 

Samferdsel

Byggeweb Prosjekt
er tilpasset samferdsels-markedet, støtter EProf og IProf standardene og er integrert med AutoCAD™ og Novapoint prosjekterings-verktøy.

Byggeweb er i bruk på mange store vegprosjekter i Norge. Det arbeides med Vianova Systems med tanke på videre integrasjon mellom Byggeweb og Novapoint prosjekteringsverktøy. Dette gjelder også for neste generasjons BIM verktøy for samferdselssektoren.

ViaNova-selskapene representerer en felles kompetanse og ressursbase, har et bredt fagmiljø innen bl.a. vegprosjektering og utvikler markedsledende verktøy som gir gode totalløsninger for kundene.

Les mer...

Slik ruller millioner av kroner rett vei på St. Olavs hospital

Anbud og prosjekt styres digitalt på web
Byggherre, entreprenører, rådgivere og leverandører i prosjektet benytter verktøyene Byggeweb Prosjekt og Byggeweb Anbud fra ViaNova TiPS FM. Alle offentlige anbud ved HBMN benytter Byggeweb. Det betyr at mye mer enn spiker, betong, snekkertimer og den slags avgjøres digitalt. For eksempel blir tilbud på alt av utstyr og inventar innhentet via Byggeweb. Det pågår aktiviteter med bl.a. Akershus fylkeskommune, Skien kommune, Nøtterøy kommune, Stange kommune, Drammen Eiendom KF og Forsvarsbygg.

"Bruk av Byggeweb på St Olavs Hospital gir årsverk og millionbeløp i besparelser for NCC alene. Byggeweb sikrer sporbarhet, historikk og distribusjon. Det er alltid oppdatert, er lettvint i bruk og det er etterrettelig."

 

"Spesielt to viktige forhold peker seg ut ved Byggeweb etter noen år i bruk. Det ene er at tekniske problemer har vært totalt fraværende. ”Potten” som man alltid setter av til å håndtere feilsituasjoner i IT-investeringer, er rett og slett ikke blitt aktivert i dette tilfelle. Det andre er at tidsforbruket til håndtering av ferdige tegninger er drastisk redusert."

- Arild Grønsdal, Prosjektsjef NCC   - Karl Oscar Sandvik, Kvalitetssjef i HBMN

"St Olavs Hospital har sluttført to hundre kontrakter etter anbud, ved hjelp av Byggeweb Anbud.
Det har blitt mye enklere å korrigere kravspesifikasjoner underveis. Endringer legges inn og alle tilbydere får melding samtidig. Sporbarhet og lik behandling av alle er også viktige faktorer, ikke minst innen offentlige anbud. De som skal evaluere tilbudene finner mye lettere frem i informasjonen. Samtidig trenger de kun å skrive ut dedikerte sider og slipper å slepe med seg store permer rundt i forskjellige møter."

 

"Fordelene ved å levere anbud elektronisk på Byggeweb:

  • Produktsjefen får 3 dager lenger tid på besparelsen
  • Markedssekretæren bruker kun et par timer kontra 2 dager på sammenstilling og innsending av tilbudet
  • Materiellmessig er det kun besparelse, ingen kostnader forbundet med å levere elektronisk"
- Kjell Olav Lyngsmo, Innkjøps- og utstyrssjef HBMN   - Harald Jønsson, Markedssjef Medinor

Les mer om Byggeweb Prosjekt hos HBMN og NCC

 

Les mer om Byggeweb Anbud hos HBMN og Medinor

 

 

 
Stor aktivitet på brann og digitaliseringstjenester:

Det pågår aktiviteter med bl.a. Akershus fylkeskommune, Skien kommune, Nøtterøy kommune, Stange kommune, Drammen Eiendom KF og Forsvarsbygg.

Les om aktivitetene og hva kunder sier:

"Etter en omfattende anbudskonkurranse på vårparten 2006 falt valget til slutt på TiPS FM. Pris pr. kvadratmeter, kvalitet, og referanser var de viktigste kriteriene. TIPS FM vant på dem alle."


 

"Takket være TiPS FM kan vi nå få tak i informasjonen veldig rasjonelt, ekstrahere viktige data fra tegningene og bruke dem om igjen i videre prosjektering og drift."


- Monica Pedersen, Drammen kommune KF   - Porsgrunn kommune

Digitalisering Bygg og brann tegninger

 

Digitalisering FDV tegninger

NCC Construction - Effektive med Byggeweb.

I prosjektene Steinsvikhagen, Torgny Segerstedsvei og Lyderhorn II brukes Byggeweb med meget godt resultat. Prosjekteringslederne Oddvar Valøen og Ann-Kristin Morsund ved NCC Construction i Bergen anbefaler bruk av Byggeweb i flere av NCCs prosjekter. – Det sparer prosjektene for enormt mye tid og høye papirutgifter. I tillegg har UE selv ansvar for å skaffe seg oppdaterte versjoner av prosjekttegningene, sier prosjekteringslederne.

Les mer...

 

TiPS FM | Vianova Systems | Byggeweb